تظاهرات در ارمنستان: «همه یا هیچ»!

نویسنده: سید محمدرضا دماوندی، رئیس انجمن دوستی ایران-ارمنستان

ایران صندوق:
همانگونه که پیش بینی می گرایران صندوق تغییر نظام حکومتی ارمنستان از ریاست جمهوری به پارلمانی و انتخاب سرژ سرکیسیان رئیس جمهور سابق بعنوان نخست وزیر با مخالفت هایی روبرو گرایران صندوق که منجر به تظاهرات و درگیری بین معترضین و نیروهای پلیس در طی دو هفته گذشته شده است. مخالفان علت اعنراض خود را علاوه بر ناتوانی سرژ سرکیسیان در اداره امور کشور، دسیسه چینی وی برای بقا در قدرت اعلام داشته اند. از نگاه آنان، سرژ سرکیسیان که طی دو دوره در فاصله سال های ۲۰۰۸ تا ماه گذشته منصب ریاست جمهوری را در اختیار داشته است برای تداوم حضور خود در راس قدرت اجرائی، سناریوی برگزاری رفراندوم تغییر نظام حکومتی را طرح ریزی و به اجرا درآورده است. به اعتقاد معترضان، سرکیسیان در ابتدا علاقمند به بهره گیری از مدل «پوتین – مدودوف» برای ادامه حضور خود در قدرت بوده اما از آنجایی که این روش، شائبه غیردمکرانیک بودن و ناکارایی حضور مردم در عرصه سیاسی را القا می نمود متوسل به روش تغییر نظام حکومتی شده است.

اما در مقابل حزب حاکم، رای مثبت مردم به رفراندوم تغییر نظام حکومتی و همچنین رای منجر به کسب اکثریت کرسی های مجلس توسط حزب جمهوری خواه (حزب سرژ سرکیسیان) از طریق ائتلاف با احزاب کوچکتر را نشان از وجود دموکراسی و طی فرایند قانونی و تمایل اکثریت مردم به این روند می دانند.

در هر صورت تظاهرات در یازدهمین روز خود، ظاهرا پایانی غیرمنتظره یافت. کناره گیری آرام همراه با عذرخواهی سرژ سرکیسیان تازه منصوب شده در سمت نخست وزیری از قدرت، اتفاقی بود که شاید وقوع آن را معترضان نیز به همین سرعت و سادگی باور نداشتند. این بهت و تعجب وقتی بیشتر حس می شود که بدانیم، سرکیسیانی از قدرت کناره گرفته است که تمام سال های پس از استقلال ارمنستان را در سمت های کلیدی وزیر دفاع، دبیر شورای امنیت ملی، نخست وزیر و در نهایت ۱۰ سال ریاست جمهوری گذرانده و در مقابل نیکول پاشینیان که رهبری مخالفان را بر عهده گرفته، نشانی از سیاستمداران کهنه کار ارمنستان با خود همراه ندارد، بلکه از نسلی است که در هنگام استقلال ارمنستان بعنوان یک نوجوان دبیرستانی ناظر اقدامات انقلابی افرادی نظیر سرژ سرکیسیان بوده است.

واقعیت آن است که از زمان تصدی مقام ریاست جمهوری توسط روبرت کوچاریان در سال ۱۹۹۸ تا به امروز که بیست سال می گذرد، هیچ اپوزیسیون توانمندی (حتی کنگره ملی ارامنه که مجموعه ای از ائتلاف ۱۸ حزب و گروه مخالف هستند) نتوانسته است با حزب حاکم رقابت نماید که در این بین عدم وجود یک رهبر قوی و مورد توافق در بین مخالفین بر عدم شکل گیری اپوزیسیونی قوی تاثیر مستقیم داشته است. از این رو در موضوعاتی که گروهی از اقلیت به مخالفت با تصمیمات حکومتی می پردازند، در هر زمان نام یک نفر بعنوان رهبر مخالفین برجسته می شود و کمی بعد وی فقط نامی است در بین دیگر اسامی، در حقیقت اینگونه می نمایاند که اپوزیسیون در ارمنستان، بدنی بدون سر و رهبر است.

اما شیوه اعتراضات اخیر و تلاش های نیکول پاشینیان در مقابله با دولت مستقر نشان می دهد که برنامه ای ساماندهی شده مبتنی بر آسیب شناسی از اعتراضات گذشته و براساس شناخت از کنش های اجتماعی و سیاسی مردم و سیاستمداران در طی ۲۶ سال سپری شده از استقلال آن کشور آماده شده است.

نخست آرایش چهره و نوع پوشش پاشینیان که در تقابل جدی با استایل یک سیاستمدار حاکم است. وی با پوشیدن یک تیشرت با مدل نظامی و انداختن کوله بر روی پشت و بلند کردن ریش خود چهره ای متفاوت که نشانگر عزم جدی وی برای اجرای آنچه می گوید می باشد را نشان داد. همچنین این ترکیب و چهره آرایی با ثبت تصاویر سیاه و سفید وی برای مردم ارمنستان یادآور چهره قهرمانان ملی کشورشان در جنگ با آذربایجان بود. انتخاب شعار «قدم من» به جمعیت معترض اصالت و خودباوری را القا نمود و با بیان اینکه من رهبر انقلاب مخملی هستم اقتدار خود را به نمایش گذاشت. او در مواجهه کوتاه با سرژ سرکیسیان در حضور خبرنگاران گفت فقط در مورد رفتن او صحبت می کند و اکنون نیز می گوید حتی کاراپتیان را بعنوان کفیل نخست وزیری قبول ندارد زیرا اصولا حزب جمهوری خواه باید برود و نه مهره هایش.

حق برگزاری تظاهرات از حقوق شهروندی در جمهوری ارمنستان است که در قانون اساسی نیز بر آن تصریح شده است و از این روی است که برگزاری تظاهرات و تجمعات کوچک و بزرگ امری عادی در آن کشور محسوب می شود. این آزادی در اعلام نظر گاه تا درگیری شایران صندوق میان پلیس و معترضان که منجر به خون ریزی می گردد نیز ادامه پیدا می کند، همانگونه که در مارس ۲۰۰۸ در مخالفت با به قدرت رسیدن سرژ سرکیسیان پس از شدت یافتن تظاهرات در نهایت نیروهای زرهی برای برقراری آرامش به خیابان های ایروان آمدند و پس از کشته شدن ۱۰ نفر و زخمی شدن ۲۵۰ نفر موضوع خاتمه یافت. اما اکنون در دهمین سالگرد حوادث خونین ایروان، فضای سیاسی و اجتماعی ارمنستان متفاوت به نظر می رسد. پیوستن بخش هایی از ارتش به صفوف تظاهرکنندگان، اعلام تدریجی و فاصله گرفتن احزاب ائتلافی یا هم نظر از حزب جمهوری خواه و پیوستن به معترضین و… و از طرف مقابل استعفای آرام سرژ سرکیسیان نشان می دهد که دو سوی ماجرا با تجربه از آن حادثه می خواهند با خویشتنداری هدف خود را تعقیب کنند.

 در هر حال تظاهرات این نوبت اگرچه وجهه ای مثبت از ارمنستان در نحوه برگزاری آرام و رفتار دموکراسی مابانه مردم و سیاستمداران در مقایسه با کشور همسایه اش جمهوری آذربایجان به جهان نشان داد اما در سطوح زیرین سئوالات و ابهاماتی را نیز بوجود آورده است. از جمله اینکه اکثریت مردم ارمنستان به تغییر نظام حکومتی از ریاستی به پارلمانی طی بک رفراندوم رای داده اند و پذیرفته اند که حزب دارای اکثریت مجلس، نخست وزیر را انتخاب نماید. مردم به پای صندوق رای رفته اند و نمایندگان مجلس را انتخاب نموده اند که آن نمایندگان (۷۷ رای مثبت در مقابل ۱۶ رای مخالف) سرژ سرکیسیان را بعنوان نخست وزیر برگزیده است. حال رای اکثریت مردم به رفراندوم و نمایندگان مجلس چه می شود؟ این سئوال بسیار مهمی است که این روز ها در هیاهوی تظاهرات ایروان کسی به آن نمی اندیشد یا پاسخی برای آن ندارد، اما تاثیری بزرگ در آینده سیاسی ارمنستان خواهد داشت. اگر بتوان رای مردم را با تظاهرات خیابانی تغییر داد آیا دوباره این اتفاق در آینده دور یا نزدیک تکرار نخواهد شد؟

اگر پاشینیان به وعده ای که روز دوشنبه داد مبنی بر اینکه با اجازه مردم امروز با کاراپتیان کفیل نخست وزیری برای انتخابات زودرس گفتگو خواهد کرد عمل نموده بود، شاید ایروان اکنون لحظات آرامی را سپری می کرد اما اعلام خبر لغو این ایران صندوقار به این توضیح که مخالفین اصولا حزب جمهوری خواه را قبول ندارند تا با کاراپتیان بعنوان نماینده آن حزب گفتگو کنند، نشان داد پاشینیان فضای تفاهم را بسته و به دنبال استفاده از قانون همه یا هیچ است. او گفت من آماده ام تا زمان انتخابات زودرس کفالت نخست وزیری را بپذیرم و تظاهرکنندگان هم در خیابان ها همسو با وی شعار داده اند، «حزب جمهوری خواه از ارمنستان دور شو». از آن سو دولت که با استعفا سرژ سرکیسیان متزلزل گرایران صندوقه و اخیرا نیز شاهد استعفا یکی از وزرایش در حمایت از مردم بود نیروهای زرهی پلیس را به خیابان آورد تا بتواند کفه ترازو را متعادل کند.

قانون همه یا هیچ به نفع کدامیک حکم خواهد کرد؟ ساعات پیش رو نتیجه را مشخص خواهد کرد، اما اگر اعتراضات بدون خشونت و خونریزی به پایان برسد، یک پیروز دارد. ملت ارمنستان.

مشاهده ادامه مطلب

آیا شرکت شما واقعاً به بصری سازی داده نیاز دارد؟ | اینفونگاره


بصری سازی داده برای همه مفید نیست؛زیرا می‌­تواند هزینه‌­بر باشد، به­ ویژه اگر شامل مقادیر زیادی از اطلاعات و الگوریتم­‌های پیچیده یا همراه با تجربیات تعاملی عمیق باشد. با این شرایط چگونه می‌توان تصمیم گرفت که یک شرکت آیا باید در این مورد سرمایه­‌گذاری کند یا خیر؟


بصری سازی داده برای همه مفید نیست!

بصری سازی داده برای همه مفید نیست؛زیرا می‌­تواند هزینه‌­بر باشد، به­ ویژه اگر شامل مقادیر زیادی از اطلاعات و الگوریتم­‌های پیچیده یا همراه با تجربیات تعاملی عمیق باشد. با این شرایط چگونه می‌توان تصمیم گرفت که یک شرکت آیا باید در این مورد سرمایه­‌گذاری کند یا خیر؟

اینفونگاره |  بصری سازی داده برای همه مفید نیست؛ زیرا می‌­تواند هزینه‌­بر باشد، به­ ویژه اگر شامل مقادیر زیادی از اطلاعات و الگوریتم­‌های پیچیده یا همراه با تجربیات تعاملی عمیق باشد. با این شرایط چگونه می‌توان تصمیم گرفت که یک شرکت آیا باید در این مورد سرمایه­‌گذاری کند یا خیر؟

در این مقاله کوتاه معیاری مهم برای پاسخ به این سوال مطرح می‌شود.

نمونه‌ای از یک داشبورد مدریتی که در آن داده‌ها بصری‌سازی شده‌اند.

اگر شما خدمات یا محصولات ساده را برای نیازمندی‌های غیرپیچیده و ساده بفروشید، بصری سازی داده ها احتمالا ارزش هزینه‌ی صرف شده را نخواهد داشت. برای مثال، مصرف‌کننده­‌ی محصولات یک شرکت نوشابه‌سازی به گرافیک‌­های تعاملی برای توضیح محصولات خود نیاز ندارند. این ­گونه محصولات، خود کمابیش حرف خود را می‌­زنند و به سادگی ویژگی‌های خود را بیان می‌کنند.

از طرف دیگر، اگر سازمان شما خدمات و محصولات پیچیده‌ای را برای نیازمندی‌های بغرنج و پیچیده می‌‌فروشد، باید بصری سازی داده را با اشتیاق و با آغوش باز بپذیرید. شرکت­‌های خدمات مالی و همچنین شرکت­‌هایی مانند جنرال‌­الکتریک، بخش مهمی از وب‌سایت خود را (برای مشتری‌ها) به بصری‌سازی اطلاعاتشان اختصاص داده‌­اند.

شرکت­‌هایی که خدمات یا محصولات پیچیده‌­ای را برای نیازمندی‌ها و مسائل پیچیده ارائه می‌دهند، باید بصری سازی اطلاعات را با آغوش باز بپذیرند

در واقع کار اصلی بصری سازی داده، ساده‌سازی درک داده‌ها و اطلاعات مختلف است

توضیح یک ایده­ یا راهکار پیچیده نیازمند آن است که اطلاعات، جزئیات و نکاتی دقیق را به مخاطبان ارائه کنیم. علاوه بر این باید برای مخاطبان آزادی عمل قائل باشیم تا خود بتوانند مساله را تجزیه و تحلیل کنند. یکی از بهترین راهکارها در ارائه‌ی چنین ایده‌هایی «بصری سازی تعاملی» است. لذا سازمان‌هایی که محصولات، خدمات و راهکارهای پیچیده ارائه می‌دهند، باید به کاربران خود اجازه­‌ی بررسی اطلاعات را بدهند، تا بتوانند با آن راهکارها ارتباط عمیق‌تری ایجاد نمایند.

بصری‌سازی اطلاعات به مخاطبان کمک می‌کنند تا مسائل پیچیده را سریعتر و بهتر بفهمند.

بصری سازی داده می‌­تواند مزایای زیادی داشته باشد، که بعضی از آن‌­ها به ظاهر کوچک، اما بسیار موثر هستند.

به عنوان مثال یکی از بزرگترین مزایای بصری سازی، اختیار دادن به مشتری‌­ها برای تخمین میزان ارزش یک راه‌­حل پیچیده برای کم کردن هزینه‌های آن­‌ها است. برای توضیح این منظور یک مثال ارائه می‌شود:

در سال ۲۰۱۰، BGG و انجمن اقتصادی جهانی، تصمیم گرفتند که مزایای اقتصادی برنامه­‌های سلامت کارکنان را برای شرکت‌ها تبیین کنند. آن‌­ها نمودارهایی با قابلیت‌های تعاملی را ایجاد کردند که به مدیر­عامل شرکت‌ها اجازه می‌­داد در حدود ۹۰ ثانیه، با استفاده از اطلاعات اقتصادی برنامه‌های سلامت کارکنان شرکت‌های دیگر محاسبه کنند. در این ارائه، نمودارهایی تعاملی نشان می‌دادند که اگر آن‌ها از برنامه‌های سلامت استفاده کنند، در پایان سال پنجم، در هزینه‌های خود صرفه‌جویی گسترده‌ای کرده‌اند.

این راهکار بسیار موفق بوده است و شرکت‌ها با تخمین میزان صرفه‌جویی‌ها در هزینه‌های خود با استفاده از برنامه سلامت (آن هم تنها در ۹۰ ثانیه) تصمیم گرفتند که از این برنامه‌ی پیشنهادی استفاده کنند.

مساله‌ی دیگری که بصری سازی داده می‌­تواند به آن کمک کند، دسته‌بندی مشتریان است.

اگر شما بخواهید این کار را به صورت دستی انجام دهید، احتمالا زمان، نیروی انسانی یا فضای انجام آن را نداشته باشید. در مقابل با ارائه‌ی نمودارهایی با قابلیت‌های تعاملی می‌توان دسته‌بندی‌های مناسبی از مشتریان ارائه می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌­دهد که بازایران صندوقکنندگان از این سبک از بصری سازی تمایل دارند زمان بیشتری را به این کار اختصاص دهند و با مطالب بیشتری کار می‌­کنند.

بصری‌سازی اطلاعات در دسته‌بندی مشتریان به صاحبان کسب‌وکار کمک می‌کند.

بصری سازی داده ها همچنین می‌­تواند به سازمان­‌هایی که محصولات یا خدمات آن‌­ها، مراحل متعددی را برای اجرا طی می‌کند، کمک کند.

برای مثال، شرکت «Robert Wood Johnson»، اخیرا از یک چالش بصری سازی داده‌ها حمایت کرده که در آن از داوطلبان می‌­خواهند اطلاعات هزینه‌­های بیمارستان را، به منظور ایجاد شفافیت در یک بازار فروش شایران صندوقاً غیرشفاف، بصری سازی کنند.

گزارشی که این اطلاعات را خلاصه می­‌کند، باید بر­روی میانگین‌­های آماری تمرکز کرده و حداکثر یک یا دو مثال را در این زمینه بیان کند. اما در بصری سازی تعاملی، شما می‌­توانید یکی از ۳۰۰ ناحیه­‌ی کشور را انتخاب کنید، و میانگین هزینه­‌ها و هزینه­‌های بیمارستانی را برای ۱۰۰ موقعیت، بررسی کنید. به عبارت دیگر، شما می‌­توانید به­ سرعت و به­ آسانی، بیش از ۱۶۵۰۰۰ ردیف از اطلاعات را برای یافتن بهترین مکان از نظر هزینه و کیفیت، برای انجام یک کار در بیش از ۳۰۰ بیمارستان در کل کشور، جستجو کنید.

اگر به کاربر امکان ترسیم اطلاعات داده شود باعث خواهد شد تا او، خودش مسائل و راهکارهای رفع‌کننده نیازهای خود را متوجه شود

در پایان تاکید می‌شود:

شرکت­‌هایی که خدمات و محصولات پیچیده‌­ای را برای نیازمندی‌ها و مسائل پیچیده ارائه می‌دهند، باید بصری سازی اطلاعات را با آغوش باز بپذیرند. حرفه‌ای­‌های بازاریابی و فروش، باید سریع تصمیم بگیرند که آیا شرکت­‌های آن­‌ها به این مورد نیاز دارند یا خیر؟ زیرا منحنی یادگیری شیب تندی دارد و حرفه‌­ای شدن در آن موضوع، نیازمند زمان، مهارت و هزینه است.

منبع: جادوبی

مشاهده ادامه مطلب

به حرف اِمانوئل مکرون گوش کنید

شورای سردبیری یو اِس ای تو دی

ایران صندوق: پرزیدنت ترامپ، یا به خاطر خروج از توافق اقلیمی پاریس و یا رد پیمان تجارت مشارکت پاسفیک، در مورد سیاست خارجی دچار اشتباهاتی شده است.

اما تاکنون بدترین اشتباه، مخالفت با توافقی بوده است که ایران را از ساخت خطرناک ترین سلاح دنیا باز می دارد.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، قصد دارد از سفر سه روزه خود به واشنگتن در هفته جاری به منظور نجات توافق هسته ای، که در سال ۲۰۱۵ توسط چین، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایران، روسیه، انگلیس و آمریکا امضا شده است، استفاده کند.

از میان دلایل مخالفت با ترک توافق می توان به این موارد اشاره کرد:

– براساس نتایج ۱۱ بازرسی متوالی، ایران پایبند به معاهده است. تصمیم ترامپ برای ملغی کردن معاهده، که تا ۱۲ مه اتخاذ خواهد شد، می تواند راه را برای ایران به منظور احیای برنامه هسته ای متوقف شده، باز کند که منتج به ایجاد رقابت بر سر تسلیحات هسته ای در خاورمیانه خواهد شد که ممکن است همراه با خطر درگیری نظامی باشد.

 –تجایران صندوق تحریم های اقتصادی باعث خواهد شد که مقامات ایرانی که دچار مشکلات اقتصادی هستند، تظاهرات خیابانی به راه اندازند و دوباره تقصیرها را گردن آمریکا، که به تازگی دیو صفت شده، بیاندازند.

 –توافقنامه ایران بر مبنای یک معامله ساده است: برداشتن تحریم های اقتصادی سنگین در ازای خلع سلاح اتمی. ترامپ و کیم جانگ اون قرار است به زودی با هم ملاقات کنند تا بر سر توافقنامه ای مشابه در مورد برنامه سلاح های هسته ای کره شمالی صحبت کنند. اما چرا باید کیم معاهده با کسی را بپذیرد که به راحتی زیر قولش می زند؟

تا کنون معاونین ترامپ توانسته اند تا مانع او برای پایان دادن به توافقنامه ایران که در زمان رئیس جمهور پیشین بسته شده است، باشند. اما صحبت های اعتدالگرایانه مک مستر، مشاور سابق امنیت ملی، و رِکس تیلرسن، وزیر سابق امور خارجه، دیگر اثر ندارد و به جای آنها جنگ طلبانی مثل جان بولتن و مایک پومپئو، رئیس سی آی ای که نامزد جانشینی تیلرسن است، آمده اند.

قطعا موارد زیادی برای اعتراض کردن به توافقنامه ایران وجود دارد. اما احزاب سال ها وقت دارند تا این نقاط ضعف را مورد بازنگری قرار دهند. در عین حال، این معاهده موجب شد تا بازرسی های سرزده علیه کشوری فراهم شود که از جنگ شکست نخورده است. بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی هرجا که نیاز بدانند می توانند بروند.

تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد، جهان مکانی امن تر خواهد بود.

منبع : یو اس ای تو دی / ترجمه تحریریه ایران صندوق / ۳۳

مشاهده ادامه مطلب

ایران صندوق شتابدهنده آواتک در یک نگاه | اینفونگاره


آواتک یکی از اولین شتابدهنده‌های فعال در در اکوسیستم کارآفرینی ایران است که از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده است. سکان هدایت این شتابدهنده را محسن ملایری در دست دارد و توانسته است جایگاه مناسبی برای آواتک کسب نماید.


نخستین قسمت از سری ایران صندوق‌های اکوسیستم استارتاپی ایران

آواتک یکی از اولین شتابدهنده‌های فعال در در اکوسیستم کارآفرینی ایران است که از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده است. سکان هدایت این شتابدهنده را محسن ملایری در دست دارد و توانسته است جایگاه مناسبی برای آواتک کسب نماید.

اینفونگاره |  آواتک یکی از اولین شتابدهنده‌های فعال در در اکوسیستم کارآفرینی ایران است که از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده است. سکان هدایت این شتابدهنده را محسن ملایری در دست دارد و توانسته است جایگاه مناسبی برای آواتک کسب نماید. ایده‎های بسیاری توسط آواتک حمایت شده‌اند که از جمله آن‌ها می توان به فرانش، دونیت، ریحون، اخبار رسمی وفول‌فکر اشاره کرد. گفتنی ست ایران صندوق زیر را پایگاه جامع اکوسیستم استارتاپی «اکوموتیو» تهیه و تنظیم کرده است.

 

دوره شتابدهی ۴ ماهه‌ی آواتک ۲ بار در سال برگزار می‌شود. این دوره برای استارتاپ‌هایی که دارای محصول آماده، مشتریان در حال رشد، یک تیم کامل و درآمد اولیه هستند طراحی شده است . در این دوره آواتک خدماتی مثل مربی‌گری، آموزش و فضای کاری‌ برای استارتاپ‌ها فراهم می‌کند.علاوه بر این، آواتک سرمایه‌ی نقدی ۲۵ میلیون تومانی را برای تیم‌ها در نظر می‌گیرد. تمام خدمات مذکور، در ازای ۸ تا ۱۵ درصد از سهام استارتاپ عرضه می‌شود. در صورت نیاز، تیم‌ها امکان دریافت وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در ازای سهام شرکت را خواهند داشت. در این دوره حداکثر ۱۰ تیم پذیرش می‌شوند.

مشاهده ادامه مطلب

چرا انقلاب رنگی ارمنستان سیاست واشنگتن است؟

نویسنده: تام لونگو

ایران صندوق: ارمنستان بخش مهمی از برنامه بلند مدت روسیه است. عضوی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا که کلیدی اساسی برای دسترسی روسیه به بخش های جنوبی محسوب می شود. بنابراین من شوکه نشدم که ناحیه مورد تخاصم قره باغ کوهستانی پس از یک سفر کوتاه از سوی جان کری، وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده برای مجازات مداخله روسیه در سوریه، شاهد بالا گرفتن درگیری ها بود. در قره باغ کوهستانی برای بیش از ۲۰ سال تا پیش از ایران صندوقار جان کری صلح برقرار بود. اما در طی چند روز جنگ در منطقه آذری این ناحیه بین دو کشور رخ داد.

بنابراین برای من تعجبی ندارد با وجود نئومحافظه کارانی که کنترل ترامپ را در کاخ سفید به دست گرفته اند یک انقلاب رنگی در ارمنستان فغال شده باشد آن هم در حالی که روسیه در اوکراین، سوریه، بریتانیا و بازارهای مالی و به نظر هرجای دیگر به شکل همزمان فعالیت کرده و فشار وارد می کند. داستانی که زیروادج از تصویر سیاسی موجود تعریف کرده این طور است که رئیس جمهور سابق سرژ سرکسیان به عنوان نخست وزیر انتخاب شده تا انتقال قدرت نمادین صورت پذیرد. این باعث افزایش تظاهرات به گونه ای شد که سرکسیان مجبور به استعفا شد. انقلاب های رنگی توسط نهادهای غیردولتی غربی ایحاد شده تا مخالفت های خفیف با یک دولت به سطح خیابان ها کشیده شده و شاهد افزایش خشونت عریان در خیابان باشیم.   

چرا دقیقا در این زمان ارمنی ها باید به داستان ترکیه در حلب توجه کنند و برایشان به مساله ای سیاسی تبدیل شود؟ به این دلیل که این مساله برای رجب طیب اردوغان دلیل کافی ایجاد کند تا به مانند پیشینیان خود در صدها سال پیش نسل کشی ارامنه را کلید بزند. این امید وجود دارد که با چنین تحریک هایی رابطه میان ترکیه و روسیه به خطر بیفتد. ترکیه در آخر هفته اعلام کرد که تمام طلاهای خود را از صندوق فدرال رزرو نیویورک خارج می کند. ایران اعلام کرده است که دیگر در تجارت خود از دلار استفاده نکرده و به دنبال تجارت جهانی با یورو است تا به این ترتیب در برابر احتمال خروج ترامپ از برجام و برقراری تحریم های سوئیفت واکنش نشان دهد. اگر دولت ارمنستان سقوط کند فشاری فوری برای حضور ناتو و ایجاد کابوسی در منطقه به وجود خواهد آمد.

بنابراین در این حالت هرکس باید جای خود را محکم کند. روسیه از دولت موجود حمایت می کند چراکه همکاری های نظامی استراتژیک بسیاری با آن دارد. به یاد داشته باشید که ارمنستان عضوی مهم در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه است و فرماندهی مشترک نظامی با مسکو دارد. تلاش برای این کودتا درست در زمانی انجام می شود که به انتخابات آذربایجان نزدیک می شویم. روابط روسیه و آذربایجان در مدت اخیر رو به پیشرفت بوده است. روسیه تحت نظر پوتین موفق شده است تا با مهارت روابط خود را بر هر دو کشور آذربایجان و ارمنستان گسترش دهد تا بتواند راه خود را به سمت دروازه های جنوبی باز کند. ارتباط پایدار با این کشورها همچنین به معنای این است که جریان حضور تروریست ها در روسیه بسیار کندتر می شود.

هدف دشمنان روسیه در سوریه، این است که با ایجاد دولتی شکست خورده آنجا را تبدیل به قلمرویی تروریستی کنند و منطقه را از جمله عراق، ایران و ترکیه بی ثبات سازند. اما هدف نهایی این است که روسیه را در درازمدت تضعیف کنند. با سقوط هر تکه از این دومینو برای روسیه سخت تر است تا مواضع و منافع خود را در جمهوری های شوروی سابق حفظ کند. به همین دلیل پوتین روی ایجاد روابط نظامی و اقتصادی قوی با این کشورها تاکید دارد.

استدلالی مشابه را می تواند برای رئیس جمهور ایران، حسن روحانی و تلاش او برای حفظ روابط و جلوگیری از بازگشوده شدن زخم قره باغ کوهستانی مطرح کرد. بنابراین با افزایش بحران در ارمنستان در روزهای آینده سوال این است که حذف متحد روسیه، یعنی سرکسیان با سیاست بازی آمریکایی ها چه تاثیری در آینده و در وضعیت غضب آلود فعلی خواهد داشت؟ من نمی دانم اما وضعیت به گونه ای است که ما را یاد میدان جنگ اوکراین و کیف می اندازد.

منبع: راشا اینسایدر/ مترجم: روزبه آرش

مشاهده ادامه مطلب

ایران صندوق تعداد کاربران فعال شبکه های اجتماعی در سال ۲۰۱۸ | اینفونگاره


در این ایران صندوق، تعداد کاربران فعال شبکه های اجتماعی برتر جهان در سال ۲۰۱۸ به صورت نموداری به تصویر کشیده شده است.

در این ایران صندوق، تعداد کاربران فعال شبکه های اجتماعی برتر جهان در سال ۲۰۱۸ به صورت نموداری به تصویر کشیده شده است.

اینفونگاره |  در حالی که روش های بسیاری برای استفاده از تکنولوژی در کسب و کار وجود دارد، همواره در طول تاریخ خرده فروشان با توجه به هزینه های بالا و پیچیدگی های اجرایی از انجام این کار دوری کرده اند. اما با افزایش رایانش ابری  و API ها (رابط برنامه نویسی بین نرم افزارها)، با  فراهم کردن امکان استفاده ی کسب و کارهای کوچک از داده ها به روش های کاملا جایران صندوق، معادلات را در کسب و کار های کوچک عوض کرده است.

مشاهده ادامه مطلب

یاسر عرفات از نگاه جورج حبش

ایران صندوق: قرن بیستم به گفته بسیاری از مورخان، قرن تحول های شگرف بوده است. قرنی که در آن جنگ های بی نظیر تاریخ نظیر جنگ های جهانی اول و دوم رخ دادند و تاریخ بشریت به دست افراد و سیاستمدارانی که هر کدام طرحی برای رسیدن به مصالح و منافع خود داشتند، تغییرات شگرف یافت که مسیر طبیعی بسیاری از امت ها و کشورها را تغییر داد. در این میان تقسیم جهان به جهان غرب و جهان سوم تعابیری نامتجانس به وجود آورد که از درون این تناقضات افراد تحول خواهی ظهور کردند که در حقیقت می خواستند در برابر خواسته ها و طرح های منفعت طلبانه جهان غرب بایستند. افرادی که آرمان خواهانی بودند که گمان می کردند آرمانشان آن قدر قدرت دارد تا بتواند در برابر قدرتبل های بزرگ جهان بایستد و رویای مدینه فاضله آنها را تحقق بخشد. کتاب “اسرار جعبه سیاه” گفت وگو با چهار نفر از همین آرمان خواهانی است که تلاش کردند به خیال خود قدرت های بزرگ را وادار به تسلیم در برابر اراده آهنین خود کنند. افرادی که جهان غرب آنها را تروریست های بین المللی نه آرمان خواه می داند. در این جا بخش یک صدو یکم این کتاب را می خوانید:

ابو عمار در مسیر ربع قرن از مبارزه و مقاومت شریک است، با او توافق کردی و به اختلاف خوردی، برای اولین بار چه وقت او را ایران صندوقی و این ایران صندوقار چه تاثیری بر تو داشت؟

واقعیتش این است که روابط من با جنبش «فتح» در ابتدا با ابو عمار نبود، بلکه با برادر هانی الحسن بود، نخستین ایران صندوقارم با یاسر عرفات بعد از سال ۱۹۶۷ بود، برداشتم از اولین ایران صندوقارمان و ایران صندوقارهای بعد از آن این بود که ابو عمار به خودش بیشتر از مردمش فکر می کند. از آن زمان می توانم بگویم: ابو عمار همیشه تمایل داشت که هاله بزرگی دور خودش ایجاد کند، به کسی هم اجازه نمی داد که با او رقابت کند چه در داخل «فتح» چه از سوی گروه های دیگر، این معادله بر بسیاری از رفتارها و مواضع سیاسی اش حاکم بود.

در این جا حادثه ای که برای ما وقتی در اردن بودیم روی داد را برایت تعریف می کنم: در سال ۱۹۷۰ دعوتی از همه سازمان های فلسطینی برای بررسی حوادثی که بین ارتش اردن و مقاومت فلسطینی روی داد، انجام شد، جلسه در هیئت ارکان برگزار شد، از سوی طرف اردنی مشهور حدیثه، افسر ملی شرکت کرد، از سوی عراق نیز برادر صالح مهدی عماش که میان ما و حکومت اردن میانجی گری کرد، شرکت کرد، من در این جلسه حاضر نبودم، در حالی که عرفات حاضر بود. در ابتدای جلسه مشهور حدیثه پرسید: «چرا جورج حبش حاضر نشد؟ اگر او حاضر نباشد که با آن چه توافق می کنیم توافق کند تنش ادامه خواهد یافت.» و بر حضور من پافشاری کرد. عملا هم برادر صالح عماش که روابطم با او خوب بود، نزد من آمد. بعد از پافشاری او به من موافقت کردم که به همراه او به جلسه بروم، وقتی که رسیدم مشهور حدیثه ایستاد و گفت: الآن با حضور دکتر جورج حبش می توانیم موضوع را حل کنیم. در آن جا ابو عمار جا خورد و گفت: «من اعتراض دارم، پس من این جا چه کاره ام؟» من موضع را درک کردم و نگران شدم نکند که در پی آن شکافی در صفوف مقاومت ایجاد شود، و گفتم ما به عنوان کادر رهبری هستیم که از سوی همه تصمیم می گیرد، برادر ابو عمار هم جایگاهش محفوظ است… در این جا عرفات آرام شد و جلسه را تمام کردیم.  

این واقعه را این جا گفتم که پاسخی به سوال تو درباره برداشت من از ابو عمار از همان ایران صندوقار اولمان داده باشم. و فکر می کنم این شخصیت همچنان نزد او بود و شاید هم روز به روز بیشتر نزدش بزرگ شده باشد.

به موضوع اردن که می رسیم ناگزیریم با جرات و امانت نسبت به موضوعات در برابر آن بایستیم تا شما درباره خودتان و آن چه علیه شماست بگویید؟ در ابتدا این سوال برایمان پیش می آید که آیا احساس می کرایران صندوق که مجموعه ای از تناقضات با مرور زمان در حین کار با حکومت اردن برایتان پیش می آید؟

بله ما چنین تناقضاتی را که احیانا پیش می آمد و بزرگ و عظیم تر می شد احساس می کردیم، اما به من اجازه بده مساله اساسی و واقعا مهم که درباره درگیری هایی ما با دولت اردن بود را بیشتر توضیح دهم. فکر می کنم به ما در این باره ظلم بسیاری شد، در حالی که برای ما به هیچ وجه امکان پذیر نبود که جنگ مزدوجی را با دشمن صهیونیستی و نظام در اردن بگشاییم، برای این که ما تبعات این جنگ مزدوج را می دانستیم، در حالی که ما این گونه می ایران صندوقیم که جنگ اصلی ما با دشمن صیهیونیستی است نه با حکومت ]اردن[، با این که ما به آماده سازی ها و طرح ریزی هایی که علیه ما قدرت های عربی که مواضع معروفی داشتند توجه داشتیم. با حفظ امانت داری می گویم: ما شعار سرنگونی نظام در اردن را سر ندادیم مگر بعد از درگیری های سپتامبر خونین.

ادامه دارد…

مشاهده ادامه مطلب

دانلود آهنگ مسعود صادقلو حرفای خوب

این مطلب از وب سایت و زسانه بزرگ آپ موزیک رپورتاژ گردیده است.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو حرفای خوب

امشب آپ موزیک برای شما کاربران ترانه حرفای خوب با صدای مسعود صادقلو با کیفیت ۳۲۰ و ۱۲۸

شعر و آهنگسازی : مسعود صادقلو / تنظیم کننده : انوشیروان تقوی

Exclusive Song: Masoud Sadeghlo – “Harfaye Khob” With Text And Direct Links In UpMusic

… جهت تکمیل آرشیو …

ehr دانلود آهنگ مسعود صادقلو حرفای خوب

متن آهنگ حرفای خوب مسعود صادقلو

♪♪♫♫♪♪♯

حرفای خوبی دارم واسه گفتن
یه حسی دارم هنوز بهت نگفتم
♪♪♫♫♪♪♯ حسی که میلرزونه دست و پامو ♪♪♫♫♪♪♯
فکر کنم عاشق شدم وای قلبم
وای قلبم وای قلبم وای قلبم

♪تنظیم کننده : انوشیروان تقوی♪
دو تا چشم بی‌گناهت میرم قربون نگاهت
♪♪♫♫♪♪♯چه نجیب و پاک و مهربونه اون صورت ماهت♪♪♫♫♪♪♯
دو تا چشم بی‌گناهت میرم قربون نگاهت

UpMusicTag دانلود آهنگ مسعود صادقلو حرفای خوب
چه نجیب و پاک و مهربونه اون صورت ماهت
فریاد میزنم من عاشقتم
بزار همه دنیا بدونن من دیوونتم
فریاد میزنم من عاشقتم
بزار همه دنیا بدونن من دیوونتم
♪♪♫♫♪♪♯من دیوونتم ♪♪♫♫♪♪♯
دو تا چشم بی‌گناهت میرم قربون نگاهت
چه نجیب و پاک و مهربونه اون صورت ماهت
♪♪♫♫♪♪♯دو تا چشم بی‌گناهت میرم قربون نگاهت ♪♪♫♫♪♪♯
چه نجیب و پاک و مهربونه اون صورت ماهت

♪♪♫♫♪♪♯

مسعود صادقلو حرفای خوب

منبع ( surce ) : دانلود آهنگ مسعود صادقلو حرفای خوب

مشاهده ادامه مطلب

ایران صندوق قیمت بلیت مترو در سال ۱۳۹۷ | اینفونگاره


در ایران صندوق زیر می‌توانید قیمت جایران صندوق بلیت های مترو تهران را که به همت کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران طراحی و تولید شده است مشاهده کنید.

در ایران صندوق زیر می‌توانید قیمت جایران صندوق بلیت های مترو تهران را که به همت کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران طراحی و تولید شده است مشاهده کنید.

اینفونگاره |  در ایران صندوق زیر می‌توانید قیمت جایران صندوق بلیت های مترو تهران را که به همت کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران طراحی و تولید شده است مشاهده کنید. گفتنی‌ست لایحه قیمت بلیت متروی شهر تهران در سال ۹۷ در کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران بررسی شد. بر اساس پیشنهاد شهرداری قیمت بلیت مترو در سال ۹۷ از ۸۰۰ تومان مصوب ۹۶ در صورت تصویب در صحن علنی شورای شهر تهران و تایید فرمانداری به هزار تومان افزایش خواهد یافت. همچنین پیشنهاد شهرداری برای بلیت تک سفره حومه به تهران که در سال ۹۶، ۸۰۰ تومان بود، ۱۵۰۰ تومان است.

… برای مشاهده و دریافت ایران صندوق در سایز بزرگتر بر روی آن کلیک کنید …

برای دریافت فایل قابل چاپ از طریق منوی تماس با ما اقدام فرمایید.

در مشروح این لایحه تخفیفاتی برای سفر با مترو در ساعات غیرپیک پیش بینی شده است. همچنین به منظور تشویق شهروندان جهت استفاده از مترو در ساعات غیرپیک و در صورت آماده سازی بستر فنی خدمات در ساعات غیرپیک که روزهای عادی (از شروع زمان بهره برداری تا ساعت ۷ صبح، ساعت ۱۰ تا ۱۶ و از ساعت ۱۹ تا پایان ساعت بهره برداری) با ۱۵ درصد تخفیف و در روزهای تعطیل با ۳۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت مصوب ارائه می شود.

مشاهده ادامه مطلب

دانلود آهنگ سیاوش قمصری هر ثانیه

این مطلب از وب سایت و زسانه بزرگ آپ موزیک رپورتاژ گردیده است.

دانلود آهنگ سیاوش قمصری هر ثانیه

آپ موزیک برای شما کاربران ترانه هر ثانیه با صدای سیاوش قمصری با کیفیت اصلی را آماده کرده

شعر : یاحا کاشانی / آهنگسازی : میلاد باران / تنظیم کننده : امیربهادر دهقان

Exclusive Song: Siavash Ghamsari – “Har Sanieh” With Text And Direct Links In UpMusic

cvb 7 دانلود آهنگ سیاوش قمصری هر ثانیه

متن آهنگ هر ثانیه سیاوش قمصری

♪♪♫♫♪♪♯

انگار نزدیکی به قلبم احساس میکنم هواتو جوونیمو پای تو دادم من جونمم میدم برا تو
انگار نزدیکی به قلبم تو خوب میدونی مبتلاتم من روی ماهتو ندیدم خودت که میدونی فداتم ♪♪♫♫♪♪♯
هر ثانیه بدون تو پره اضطرابه این جمعه بدون تو چقدر عذابه ♪♪♫♫♪♪♯
دلگیری هر جمعه از نبودن توست زیباترین لحظه فقط رسیدن توست رسیدن توست

UpMusicTag دانلود آهنگ سیاوش قمصری هر ثانیه

با قاصدک ها خو گرفتم من منتظر مثل همیشم
تا چشم تو به من نباشه من زندگیم آروم نمیشه ♪♪♫♫♪♪♯
تو قول دادی پس تمومه دنیارو باید با خبر کرد ♪♪♫♫♪♪♯

♪آهنگسازی : میلاد باران ♪
باید دل دیوونه هاتو از اینکه هست دیوونه تر کرد ♪♪♫♫♪♪♯
هر ثانیه بدون تو پره اضطرابه این جمعه بدون تو چقدر عذابه
دلگیری هر جمعه از نبودن توست زیباترین لحظه فقط رسیدن توست
رسیدن توست

♪♪♫♫♪♪♯

سیاوش قمصری هر ثانیه

منبع ( surce ) : دانلود آهنگ سیاوش قمصری هر ثانیه

مشاهده ادامه مطلب