کتاب حقوق بشر (۲)
منبع:

موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران


تاریخ:

۹ اسفند ۱۳۸۹ , February 28 2011
  ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۶-۱۴۲-۷,  ۲۸۲ص.,  تهران
نویسنده (گان): شوشتری‌زاده، الهام گردآوری و تدوین؛

کدبازیابی:

۱F44032

چکیده:

کتاب حاضر، دومین کتاب سال حقوق بشر است که به مروری بر برجسته‌ترین رویدادهای این حوزه در سال ۱۳۸۹ می‌پردازد. این کتاب در قالب پنج فصل رویدادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد، نهادهای مبتنی بر معاهده سازمان ملل متحد، نهادهای منطقه‌ای حقوق بشری، مهم‌ترین تحولات حقوق بشری آمریکا،‌ کشورهای اروپایی، سرزمین‌های اشغالی فلسطین و دیگر نقاط جهان و همچنین رویدادهای مربوط به حوزه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داده است.

موضوع(ات):

حقوق بشر؛

زبان مدرک:

فارسی

طبقه‌بندی:

اختصاصی

نوع مدرک:

کتاب


مطالب مشابه