کارگاه آموزشی خشونت های خانوادگی و راهکارهای مقابله و مداخله در آن

با همکاری معاونت اموراجتماعی اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی؛ کارگاه آموزشی ” خشونت های خانوادگی و راهکارهای مقابله و مداخله در آن” به مدت ۸ ساعت در شهرستان میانه؛ و با حضور کارشناسان ادارات بهزیستی میانه، هشترود، چاراویماق، بستان آباد و سراب و با تدریس سرکارخانم دکتر نوشین درخشان(عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور میانه) برگزار گرایران صندوق.

 

 

 

 

مطالب مشابه