پرونده هسته‌ای ایران (۳): روندها و نظرها
منبع:

/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران


تاریخ:

۱۸ فروردین ۱۳۸۶ , April 7 2007
  TISRI,  نخست,  ۹۶۴-۵۲۶-۰۴۹-۳,  ۲۵۷,  تهران
نویسنده (گان): گلشن‌پژوه، محمودرضا نظارت و تدوین؛

کدبازیابی:

bb00020073004060716

چکیده:

کتاب حاضر، همچون جلدهای اول و دوم خود تلاش دارد ضمن ارائه تصویری جامع از تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران، ایران صندوقگاه‌های مطرح در مراکز پژوهشی معتبر جهانی پیرامون این موضوع را بررسی نموده، روندها و تحولات مرتبط با «انرژی هسته‌ای» در سایر نقاط جهان را نیز به ارزیابی می‌نشیند. متن کامل تعدادی از اسناد راهبردی مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران نیز از جمله ضمائم این کتاب است.

موضوع(ات):

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؛
منع گسرش سلاحهای هسته‌ای؛
انرژی اتمی – ایران – سیاست دولت؛
سلاحهای هسته‌ای – ایران – کنترل؛

زبان مدرک:

فارسی

طبقه‌بندی:

اختصاصی

نوع مدرک:

کتاب


مطالب مشابه