پرونده هسته‌ای ایران (۲): روندها و نظرها
منبع:

/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران


تاریخ:

۱۳ مهر ۱۳۸۴ , October 5 2005
  نخست,  ۹۶۴-۵۲۶-۰۰۹-۴,  ۳۴۸,  تهران
نویسنده (گان): گلشن‌پژوه، محمودرضا؛

کدبازیابی:

bb00020050610340511

چکیده:

مسائل مرتبط به پرونده هسته‌ای ایران در سال گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری را طی کرد. آگاهی یافتن از نوع نگاه و تحلیل‌های کارشناسان خارجی، بررسی تحولات رخ داده از یک‌سال قبل تاکنون (۱۳۸۴) و همچنین ایجاد یک راهنمای موجز و کاربردی از قطعنامه‌ها و اسناد مرتبط با موقعیت ایران، از اهداف دومین شماره از کتاب پرونده هسته‌ای ایران از انتشارات موسسه مطالغات و تحقیقات بین المللی تهران می‌باشد.

موضوع(ات):

انرژی اتمی – ایران ؛
ایران – روابط خارجی – ایالات متحده ؛
ایالات متحده – روابط خارجی – ایران؛
ایالات متحده – سیاست خارجی؛
ایران – روابط خارجی – اروپا؛
اروپا – روابط خارجی – ایران؛

زبان مدرک:

فارسی

طبقه‌بندی:

اختصاصی

نوع مدرک:

کتاب


مطالب مشابه