ویژه روابط آمریکا و انگلیس
منبع:

موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران


تاریخ:

۳۱ فروردین ۱۳۸۴ , April 20 2005
  نخست,  ۹۶۴-۸۶۸۰-۶۷-۱,  ۳۵۰,  تهران
نویسنده (گان): فلاحی، علی؛

کدبازیابی:

bb00020054704142016

چکیده:

این کتاب با دربر داشتن ۷ مقاله پژوهشی درخصوص روابط ایالات متحده و انگلستان، ارتباطات دوجانبه این دو کشور را از ابعاد تاریخی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و همچنین افکار عمومی مورد بررسی قرار داده و مواضع این دو کشور را در قبال جمهوری اسلامی، ارزیابی می‌کند.

موضوع(ات):

اتحادیه اروپا ؛
ایالات متحده – روابط خارجی – انگستان؛
انگلستان – روابط خارجی – ایالات متحده؛
؛

زبان مدرک:

فارسی

طبقه‌بندی:

اختصاصی

نوع مدرک:

کتاب


مطالب مشابه