ویژه حضور اسرائیل در مناطق هم‌جوار ایران
منبع:

موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران


تاریخ:

۷ فروردین ۱۳۸۴ , March 27 2005
  ایران صندوق,  نخست,  ۹۶۴-۸۶۸۰-۵۷-۴,  ۲۸۱,  تهران
نویسنده (گان): مؤمنی، میرقاسم گردآورنده؛

کدبازیابی:

bb00020054803102709

چکیده:

این شماره از کتاب خاورمیانه با محور قرار دادن حضور اسرائیل در کشورهای همسایه ایران، نفوذ مؤسسات یهودی در آذربایجان و ترکیه را مورد بررسی قرار داده و زمینه‌های موجود برای حضور دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور در عراق را ارزیابی مینماید. همچنین به توافقات نظامی ترکیه و اسرائیل نظری تحلیلی می‌افکند و در نهایت اهداف حضور اسرائیل در این مناطق را، با نگاهی جامع در اختیار خواننده قرار می‌دهد.

موضوع(ات):

خاورمیانه – سیاست و حکومت – دخالت اسرائیل؛
یهودیان – آذربایجان (جمهوری)؛
یهویان – ترکیه؛
عراق – سیاست و حکومت – دخالت اسرائیل؛
ترکیه – روابط نظامی – اسرائیل ؛
اسرائیل – روابط نظامی – ترکیه؛
اسرائیل – سیاست خارجی؛

زبان مدرک:

فارسی

طبقه‌بندی:

اختصاصی

نوع مدرک:

کتاب


مطالب مشابه