وضعیت اسفبار ورودیهای شهر، داد دادستان را هم درآورد

به گزارش قافلان؛ به دنبال انتشار گزارشی از وضعیت نامناسب ورودی های میانه و بازتاب گسترده آن در رسانه های کشوری و محلی، شاهد واکنش های متفاوتی از سوی مسئولین محلی بودیم. از تهایران صندوق منتشرکنندگان گزارش گرفته تا حمایت های گسترده و دستورات لازم جهت رفع مشکلات موجود.

وضعیت اسفبار ورودیهای شهر، داد دادستان را هم درآورد و وی در مصاحبه با خبرگزاری قوه قضائیه خواستار تعمیر راه‌های ورودی و اصلاح موانع حادثه ساز داخل شهر و چاله‌ها در راستای صیانت از حقوق عامه باید عملیاتی شد.

به گزارش قافلان؛ به دنبال انتشار گزارشی از وضعیت نامناسب ورودی های میانه و بازتاب گسترده آن در رسانه های کشوری و محلی، شاهد واکنش های متفاوتی از سوی مسئولین محلی بودیم. از تهایران صندوق منتشرکنندگان گزارش گرفته تا حمایت های گسترده و دستورات لازم جهت رفع مشکلات موجود.

در همین راستا امامی دادستان شهرستان میانه اخیراً با تاکید بر لزوم شناسایی دقیق پارامتر‌های موثر بر تصادفات گفته: تعمیر راه‌های ورودی و اصلاح موانع حادثه ساز داخل شهر و چاله‌ها در راستای صیانت از حقوق عامه باید عملیاتی شود.

دادستان شهرستان میانه خاطرنشان کرده: دستورات لازم جهت اصلاح نواقص صادر شده که اهم این اقدامات شامل اصلاح سطح روکش آسفالت جاده، نصب و بکارگیری علائم و تابلو‌های هشداردهنده، تقویت روشنایی و نور نقاط کور و تاریک محور، نصب و راه اندازی دوربین‌های کنترل سرعت است.امامی دادستان شهرستان میانه در پایان بر ضرورت نهادینه‌سازی و فرهنگ صحیح ترافیک در حوزه تصادفات رانندگی در معابر شهری تاکید کرد.

قافلان ضمن قدردانی از موضع قاطع دادستان محترم در خصوص صیانت از حقوق عامه مردم اطمینان دارد که با نظارت مستمر بر عملکرد مسئولین رضایت مندی عمومی حاصل خواهد شد. 

مطالب مشابه