همایش پیاده روی به مناسبت «روز مبارزه با مواد مخدر» برگزار گرایران صندوق.

روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۰۳ همایش پیاده روی به مناسبت «روز مبارزه با مواد مخدر» با حضور پرشور اهالی محترم و شهیدپرور، همچنین روسا و پرسنل نهادهای دولتی و غیردولتی در این شهرستان برگزار گرایران صندوق. از حضور کلیه شرکت کنندگان در این همایش، تشکر و قدردانی بعمل می آید.

مطالب مشابه