نصیری به عنوان شهردار میانه انتخاب شد

عسگر نصیری مدیر نظارت بر اجرای معابر شهری و پیاده روهای کرج بوده

شامگاه روز چهارشنبه ۱۵ شهریور عسگر نصیری مدیر نظارت بر اجرای معابر شهری و پیاده روهای کرج با هفت رای اعضای شورای اسلامی شهر میانه به سمت شهردار میانه انتخاب شد.

مطالب مشابه