مقدمه‌ای بر سیاست و حکومت در آفریقا
منبع:

موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران


تاریخ:

۱۸ فروردین ۱۳۸۶ , April 7 2007
  TISRI,  نخست,  ۹۶۴-۵۲۶-۰۴۵-۰,  ۵۵۹,  تهران
نویسنده (گان): تامسون، الکس؛
مترجم (ان): گلیانی، علی ؛ ؛ بخشی، احمد؛

کدبازیابی:

bb00020073604520715

چکیده:

کتاب «مقدمه‌ای بر سیاست و حکومت در آفریقا» متنی است ایده‌آل برای نمایشی جامع از این قاره. مسائل مرتبط با استعمار، قومیت، ناسیونالیسم، مذهب، حاکمیت، دموکراسی و … از موضوعاتی هستند که به شیوه‌ای جذاب و منطبق با ساختار کتب آموزشی در این کتاب مورد بحث قرار گرفته‌اند.

موضوع(ات):

آفریقا – سیاست و حکومت؛

زبان مدرک:

فارسی

طبقه‌بندی:

اختصاصی

نوع مدرک:

کتاب


مطالب مشابه