لابی و لابی گر در آمریکا
منبع:

موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران


تاریخ:

۱۷ فروردین ۱۳۸۷ , April 5 2008
  TISRI,  نخست,  ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۶-۰۸۲-۶,  ۳۶۴,  تهران
نویسنده (گان): احمدی لفورکی، بهزاد؛

کدبازیابی:

bb00020081104530514

چکیده:

لابی به معنای عام یعنی درخواست از کسی یا تحت فشار گذاشتن او برای انجام کاری و در معنای خاص و سیاسی یعنی تلاش برای تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های حکومت و تامین منافع گروه‌های ذی‌نفوذ. در معنای سیاسی شاید نتوان در هیچ کشوری به اندازه ایالات متحده آمریکا، ارزش و جایگاه لابی را به خوبی درک کرد و فرایند لابی و نحوه فعالیت لابی‌گران را به خوبی شناخت. کتاب حاضر از این منظر به بررسی و معرفی لابی و لابی‌گر در آمریکا پرداخته و با وارد شدن به نمونه‌های معروف و متعدد آن در عرصه‌های سیاسی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی تلاش کرده تا تصویر روشنی از آنها ارائه دهد.

موضوع(ات):

اعمال نفوذ سیاسی – ایالات متحده؛
گروه‌های فشار – ایالات متحده؛
؛

زبان مدرک:

فارسی

طبقه‌بندی:

اختصاصی

نوع مدرک:

کتاب


مطالب مشابه