شهرداری صورت مسئله را پاک کرد

پس از انتشار گزارشی در خصوص وضعیت فاجعه بار جاده ترانزیت و ورودی های میانه که بازتاب بسیاری هم در شبکه های اجتماعی داشت، شهرداری میانه به جای اقدام اساسی در رفع این مشکل، اقدام به پاک کردن صورت مسئله کرده و تپه های ایجاد شده در این جاده بین المللی را برداشت و چاله ها را هم با همان نخاله های جمع آوری شده پر کرده است. 

پس از انتشار گزارشی در خصوص وضعیت فاجعه بار جاده ترانزیت و ورودی های میانه که بازتاب بسیاری هم در شبکه های اجتماعی داشت، شهرداری میانه به جای اقدام اساسی در رفع این مشکل، اقدام به پاک کردن صورت مسئله کرده و تپه های ایجاد شده در این جاده بین المللی را برداشت و چاله های آن را هم با همان نخاله های جمع آوری شده پر کرده است. 

سوال شهروندان میانه ای این است که 

جناب شهردار!

نمی توانستید همین کار را قبل از انتشار گزارش انجام دهید؟

احیاناً جوابتان این نباشد که بعد از انتشار گزارش فهمیدیم که چه بلایی سر جاده آمده بود؟ 

پاک کردن صورت مسئله فایده ای ندارد چون با اولین بارش باران چاله های این جاده ۱۰ برابر خواهد شد. پس به فکر چاره باشید و اگر وظیفه اداره راه است که این کار را انجام دهد و شما برای تکریم مردم این کار را کرده اید!!!! از شما ممنونیم. 

اداره راه و شهرسازی شهرستان هم که مقصر اصلی این وضعیت است در حاشیه امن قرار نگیرد و یک تکانی به خودش بدهد. چون وضعیت راههای شهرستان غیرقابل قبول است. طبق اطلاع خبرنگاران قافلان؛ مشایخی سرپرست فرمانداری میانه به جد پیگیر این موضوع است و علی الظاهر قرار است مدیرکل راه و استان برای وضعیت موجود به میانه بیایند. البته اگر از اتوبان تشریف نیاورند و از بهترین خیابان های شهر عبور نکنند و در فرمانداری جلسه نگذارند و از همان راهی که آمده اند تشریف نبرند. 

مطالب مشابه