سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ
منبع:

موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران


تاریخ:

۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ , April 26 2011
  ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۶-۱۴۹-۶,  ۳۹۱ص.,  تهران
نویسنده (گان): سازمند، بهاره؛

کدبازیابی:

D6D4A84

چکیده:

بررسی سیاست خارجی ۵ قدرت بزرگ جهانی یعنی آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن در دوران پس از جنگ سرد و در کنار آن ارزیابی مولفه‌های قدرت این کشورها و مجموعه‌ها بر اساس نظریه پیوستگی جیمز روزنا از محورهای اساسی این کتاب است که در مجموع شناخت محوری و مناسبی را از تعاملات سیاست خارجی در جهان کنونی به خواننده ارائه می‌دهد.

موضوع(ات):

ابرقدرت‌ها – تاریخ – قرن ۲۰م.؛

زبان مدرک:

فارسی

طبقه‌بندی:

عادی

نوع مدرک:

معرفی کتاب


مطالب مشابه