حقوق و امنیت در فضای سایبر
منبع:

مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران


تاریخ:

۲۴ اسفند ۱۳۸۳ , March 14 2005
  TISRI,  نخست,  ۹۶۴-۸۶۸۰-۵۶-۶,  ۳۰۱,  تهران
نویسنده (گان): حسن‌بیگی، ابراهیم؛

کدبازیابی:

bb00020050003331412

چکیده:

بررسی چالش‌ها و تنگناهای توسعه فناوری اطلاعات در ایران، از بعدی امنیتی به آسیب‌شناسی فضاهای سایبر و زیرساخت‌های شبکه‌های اطلاعاتی کشور منتهی میشود. بررسی انجام شده در این کتاب ضمن ارائه راهکارهایی برخاسته از مطالعه‌ای تطبیقی میان تامینات امنیتی فضاهای سایبر در آمریکا، چین و مالزی، به راهبردی کلان و ملی در این خصوص و متناسب برای جمهوری اسلامی ایران دست پیدا کند.

موضوع(ات):

اینترنت – جنبه‌های حقوقی؛
تکنولوژی اطلاعات – ایران – جنبه‌های سیاسی؛
شبکه‌‌های کامپیوتری – ایران؛
سیاست اطلاعاتی – ایران؛
امنیت ملی – تاثیر اینترنت؛

زبان مدرک:

فارسی

طبقه‌بندی:

اختصاصی

نوع مدرک:

کتاب


مطالب مشابه