جنگ نرم ۳ (نبرد در عصر اطلاعات)
منبع:

/ موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران


تاریخ:

۱۵ اسفند ۱۳۸۶ , March 5 2008
  TISRI,  نخست,  ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۶-۰۷۸-۹,  ۲۹۸,  تهران
نویسنده (گان): عبداله‌خانی، علی تدوین و گردآوری؛

کدبازیابی:

bb00020085103060511

چکیده:

بررسی تعاریف ارائه شده از جنگ اطلاعاتی، تاریخچه این جنگ، بررسی نظریه‌های مختلف جنگ اطلاعات، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های جنگ اطلاعاتی و هم‌چنین ابزار و روش اعمال این جنگ، از جمله مباحثی هستند که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.

موضوع(ات):

جنگ اطلاعاتی؛

زبان مدرک:

فارسی

طبقه‌بندی:

اختصاصی

نوع مدرک:

کتاب


مطالب مشابه