جنگ روانی و فریب استراتژیک
منبع:

موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران


تاریخ:

۱۵ اسفند ۱۳۸۶ , March 5 2008
  TISRI,  نخست,  ۹۷۸-۹۶۴-۵۲۶-۰۷۹-۶,  ۴۶۷,  تهران
نویسنده (گان): ابراهیمی خوسفی، منصور تدوین و گردآوری؛ بای، نادعلی؛ ؛ صدوقی، مرادعلی تدوین و گردآوری؛

کدبازیابی:

bb00020081103110511

چکیده:

تعریف تاریخچه و روش‌های انجام جنگ روانی، بررسی برخی مصادیق این جنگ خصوصا در تهاجم آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱، تبارشناسی فریب استراتژیک، روش‌های انکار و فریب در جنگ‌، نظریه‌های این شاخه مطالعاتی، مولفه‌ها و شاخص‌های انکار و فریب و بسیاری سرفصل‌های دیگر، محتوای این مجلد از سلسله کتب جنگ نرم را تشکیل می‌دهند.

موضوع(ات):

جنگ روانی؛
فراروانشناسی – جنبه‌های نظامی؛

زبان مدرک:

فارسی

طبقه‌بندی:

اختصاصی

نوع مدرک:

کتاب


مطالب مشابه