توزیع بسته های حمایتی غذایی بین مددجویان بهزیستی ساکن در روستاهای میانه.

به همت اداره بهزیستی شهرستان ویژه میانه، بسته های حمایتی غذایی بین مددجویان نیازمند تحت پوشش این اداره، ساکن در تعدادی از روستاهای این شهرستان در قالب طرح «همسفره در ماه مبارک رمضان» به تعداد بیش از ۵۰۰ بسته، توزیع گرایران صندوق. 

مطالب مشابه