اطلاعیه موسسه خانه فرشتگان میانه در مورد سوء استفاده از نام این موسسه

طبق اطلاع موثق تعدادی از افراد فرصت طلب با مراجعه به درب منازل و هم چنین در مراسمات خود را نماینده موسسه خانه فرشتگان میانه معرفی و درخواست کمک می نمایند که هیچ ارتباطی با این موسسه ندارند.

طبق اطلاع موثق تعدادی از افراد فرصت طلب با مراجعه به درب منازل و هم چنین در مراسمات خود را نماینده موسسه خانه فرشتگان میانه معرفی و درخواست کمک می نمایند که هیچ ارتباطی با این موسسه ندارند.

بدینوسیله هیئت مدیره موسسه خانه فرشتگان میانه ضمن قدردانی از کمک های بی دریغ نقدی و غیرنقدی همشهریان بزرگوار، اعلام می دارد که کمک ها و مساعدت های مردمی فقط از سه طریق زیر انجام می شود. 

۱– واریزی به شماره حساب ۱۱۱۱۱۱بانک سپه شعبه میانه

۲- از طریق خودپردازها به شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۱۲۳۷۱۰۳۹۵۴ 

۳- از دفتر خانه فرشتگان به آدرس خیابان سر آسیاب روبروی کوچه احسانی

مطالب مشابه