اصلاحات سیاسی در عربستان سعودی (تاثیر بحران عراق بر تحولات سیاسی عربستان سعودی)
منبع:

موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران


تاریخ:

۱۸ فروردین ۱۳۸۶ , April 7 2007
  TISRI,  نخست,  ۹۶۴-۵۲۶-۰۴۶-۹,  ۲۳۸,  تهران
نویسنده (گان): ؛
مترجم (ان): یوسفی، محسن؛

کدبازیابی:

bb00020070004360716

چکیده:

کتاب حاضر ترجمه سه مقاله مفصل از گروه بین‌المللی بحران (مستقر در بروکسل) است که با استفاده از منابع علمی و مصاحبه با عناصر کلیدی در بحران، روند اصلاحات سیاسی در عربستان را خصوصا با توجه به تحولات منطقه پس از حمله آمریکا به عراق مورد ارزیابی قرار می‌دهد. اطلاعات ارائه شده، منبع مفیدی برای مطالعه جامعه عربستان و پویایی‌های آن می‌باشد.

موضوع(ات):

عربستان سعودی – سیاست و حکومت؛

زبان مدرک:

فارسی

طبقه‌بندی:

اختصاصی

نوع مدرک:

کتاب


مطالب مشابه