آشنایی با کشورهای اسلامی (۱): جمهوری عربی مصر
منبع:

کتابخانه دیجیتالی ایران صندوق


تاریخ:

۱۸ آبان ۱۳۸۳ , November 8 2004
  ایران صندوق,  نخست,  ۹۶۴-۸۶۸۰-۳۳-۷,  ۱۴۵,  تهران
نویسنده (گان): اسکندریان، مهدی؛ سیمیاریان، قاسم ؛ ؛ موسوی، سیدجواد؛

کدبازیابی:

bb00020042211320808

چکیده:

این کتاب تلاش دارد تا با بررسی اجمالی وضعیت جغرافیایی و سرزمینی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی و … کشور مصر، شناختی مناسب از این کشور اسلامی را به خواننده ارائه نماید. نقطه تمرکز این سلسله انتشارات، مسائل مذهبی و اسلامی موجود در این کشورها می‌باشد.

موضوع(ات):

مصر؛
کشورهای اسلامی؛
؛

زبان مدرک:

فارسی

طبقه‌بندی:

اختصاصی

نوع مدرک:

کتاب


مطالب مشابه